Frezen

Zodra de bomen gerooid zijn blijft men vaak zitten met de boomstronken.
Frank Martens Boomrooierij heeft zich daarom tevens gespecialiseerd in het verwijderen van boomstronken.
Wij zijn in het bezit van een stronkenfrees op rupsbanden waarmee gemakkelijk in (kleine) tuinen gemanoeuvreerd kan worden. De stronk kan gefreesd worden tot een maximale diepte van 40 cm.
Indien u niet over een ‘vrije achterom’ beschikt kunnen wij met deze freesmachine door een deuropening van minimaal 86 cm breed.