Snoeien

Naast het rooien van bomen verrichten wij diverse snoeiwerkzaamheden.
Dit gebeurt bijvoorbeeld met behulp van een hoogwerker, een ladder of
– indien de situatie dit toelaat – door in de boom te klimmen, dit is onder
andere afhankelijk van het type boom.

De snoeiwerkzaamheden kunnen bestaan uit het afzagen van één tak,
het toppen van de boom of door de boom in zijn geheel te kandelabelen
(te snoeien tot op de hoofdtakken). Het restmateriaal van de boom kan
indien gewenst versnippert worden door middel van onze versnipperaar.